اریا

اعتصاب اعضای اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی برای افزایش …
https://www.rouydad24.ir/…/news/…/اعتصاب-اعضای-اتحادیه‌های-کارگری-کره-جنوبی-…
۱ روز پیش –

اعتصاب و تظاهرات سراسری کارگران کره جنوبی – ایسنا
https://www.isna.ir/news/…/اعتصاب-و-تظاهرات-سراسری-کارگران-کره-جنوبی
۳۰ آبان ۱۳۹۷ –

اعتصاب های گسترده کارگری در فرانسه – BBC News فارسی
www.bbc.com/persian/world/2016/05/160526_u04_france_strike

کارکنان دولت فرانسه اعتصاب کردند – BBC News فارسی
www.bbc.com/persian/world-41565794
۱۸ مهر ۱۳۹۶ –

فروشگاه مارکت سنتر