اریا

تفكیك زباله از مبدا نیازمند برنامه ریزی و آموزش – ایرنا
https://www.irna.ir/news/…/تفكیك-زباله-از-مبدا-نیازمند-برنامه-ریزی-و-آموزش
۴ بهمن ۱۳۹۷ –

ضرورت مدیریت پسماند از مبدأ تا … – سازمان مديريت پسماند …
pasmand.isfahan.ir/fa/خبر/ضرورت-مدیریت-پسماند-از-مبدأ-تا-مقصد
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ –

دوره گردها، مهم ترین مانع تفکیک اصولی زباله از مبدا » اصفهان …
esfahanemrooz.ir/68450-دوره-گردها،-مهم-ترین-مانع-تفکیک-اصولی-زباله-از-مبدا.html

تفکیک زباله از مبدأ و ارائه الگوی مدیریتی و اجرایی
karayionline.com/waste-segregation-of-origin-and-managerial-and-executive-model-p…
۲۹ خرداد ۱۳۹۶ –

دریافت مقاله
ensani.ir/fa/article/download/52578

دانلود این فایل پی دی اف – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
journals.sbmu.ac.ir/ch/article/download/9688/8859

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻣﺒﺪاء – پسماند – زباله – …
aryaparto.com/fa/wp-content/uploads/2015/06/1-83.pdf

تفکیک زباله از مبدأ و ارائه الگوی مدیریتی و اجرایی | تمو – …
temo.ir/2018/02/24/تفکیک-زباله-از-مبدأ-و-ارائه-الگوی-مدیری/
۵ اسفند ۱۳۹۶ –

آغاز اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در شهرکرد + فیلم
www.iribnews.ir/fa/news/…/آغاز-اجرای-طرح-تفکیک-زباله-از-مبدأ-در-شهرکرد-فیلم

مقاله الگوی اجرایی طرح تفکیک زباله از مبدأ در شهر قزوین با …
https://www.civilica.com/Paper-CEE04-CEE04_250=الگوی-اجرایی-طرح-تفکیک-زبا…
امکان جداسازی موادی نظیر کاغذ ، شیشه ، پلاستیک و … قبل از جمع آوری زباله ها توسط کارگران ، زمینه فعالیت گروه های غیر قانونی ( دوره گردها ) را فراهم آو…

بایگانی‌های مدیریت پسماند – 1800ForBail – هیکو
hicosoft.ir/tag/مدیریت-پسماند/

مشارکت کمتر از ۲۰ درصد مردم در اجرای طرح تفکیک زباله – YJC
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ –

بزودی طرح تفکیک زباله از مبدا در استان قم اجرایی می شود …

بررسی نحوۀ مدیریت پسماند از مبدا در شهر قزوین و مقایسه ان با …

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻃﺮح ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ – شهرداری منطقه 22

زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟ – دانشگاه اصفهان

در مدیریت پسماند سرمایه اجتماعی تاثیر تحلیلی بر 1 – …

طرحی‌که زیردست زباله گردهاست/ تفکیک زباله در مبدأ باقی …
۱۶ آبان ۱۳۹۵ –

1049 K – فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست – دانشگاه آزاد …
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ –

بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی آموزش شهروندان در زمینه مدیریت …
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ –

ﺗﻔﻜﻴﻚ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺮ وﺧﺸﻚ وﺗﺮاﻛﻢ وﻓﺸﺮده ﺳﺎزي زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺒﺪا – زیست اپ | سامانه …

طرح تفکیک زباله از مبدا و مشارکت های مردمی

شهروندان به مبدأ از زباله تفکیک آموزش اثربخشی میزان …

ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲ ( ﺍ : – دانشگاه تهران

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻛﺸﻮر

ترویج فرهنگ‌ تفکیک زباله از مبداء به یاری کارت‌های طلایی

جدیدترین‌های «زباله های خشک» | خبر فارسی

فروشگاه مارکت سنتر