اریا

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

یک قطره آبم که در اندیشه دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم این کوزه ترک خورد!

یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تَنگ در آغوش بگیرم که بمیرم این کوزه ترک …

یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا افتادمو باید بپذیرم که بمیرم. یا چشم بپوش از منو از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم. این کوزه ترک …

اصلا به تو افتاد مسیــرم كه بمیرم. یك قطره آبم که در اندیشه دریا افتــادم و بایـد بپذیرم كه بمیرم. یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنـــگ در آغــوش بگیــرم كه …

یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا. افتادم و باید بپذیرم که بمیرم. یا چشم بپوش از من و از خویش برانم. یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم. این کوزه ترک خورد !

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم… … دلم برای اون روزایی که تو پس کوچه های خرمشهر و آبادان میدویدی و با پاهای …. یا چشم بپوش از من و از خویش برانم

اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم. یا چشم بپوش از من از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم. این کوزه ترک خورد چه جای نگرانیست من ساخته از خاک کویرم که …

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم. Dar rahe … یا چشم بپوش از منو از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم.

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش. … اومد بغلش میکرد باز میگفت : اصلا نخواستم همون بهتر که برم بمیرم میشد گفت که یه مقدار توش بهانه جویی هست.

یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم این کوزه ترک …

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم | یا تَنگ در آغوش بگیرم که بمیرم || این کوزه ترک خورد! چه جای نگرانی است | من ساخته از خاک کویرم که بمیرم …

سورپرایز امروز ما آخرین اثر ساسان نوذری کویر است که میتوانید دریافت … یا چشم بپوش از منو از خویش برانم. یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم.

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم این کوزه … با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید telegram.me/akharinkhabar …

یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تَنگ در آغوش بگیرم که بمیرم این کوزه ترک خورد!

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم…!؛ یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم.

gilda یا چشم بپوش از من از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم فاضل نظری.

اصلا ً به تو افتاد مسیرم که بمیرم یک قطره آبم که در اندیشه دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

دارم گله از حال خود/من خود شكستم بال خود …. اصلاً به تو افتاد مسیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تَنگ در آغوش بگیرم که بمیرم این کوزه ترک خورد!

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم…

یا چشم بِپوش از من و از خویش برانم… یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم…. ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤. ۱۶ فروردین 1398 …

بوسه ی اوست که چون مهر به پیشانی ماست. شادمانیم که در سنگدلی چون دیوار … یا چشم بپوش از من و از خویش برانم. یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم. این کوزه ترک خورد!

… اسد افتاد مسیرم که بمیرم یک قطره آبم که در اندیشه دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم این کوزه …

… تو افتاد مسیرم که بمیرم یک قطرهء آبم که در اندیشه دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم یاچشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم این کوزه …

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم / اصلاً به تو افتاد مسیرم که بمیرم. یا چشم بپوش از من و از خویش برانم / یا تَنگ در آغوش بگیرم که بمیرم. خاموش مکن آتش افروخته ام …

اصلاً به تو افتاد مسیرم که بمیرم یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تَنگ در آغوش بگیرم که …

من حرفی برای گفتن ندارم تو معجزه کن و بگو دوستم داری.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر