اریا

پاورپوينت با عنوان کم کاری تیروئید در دوران بارداری Subclinical hypothyroidism in pregnancy به زبان

Thyroid Derangements in Pregnancy
ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1521-en.pdf

راهنمای تشخیص و درمان بیماری های تیروئید در هنگام بارداری و
ijem.sbmu.ac.ir/files/site1/files/format-valizadeh-17-6-95.pdf

پیامد بارداری در زنان باردار مبتلا به کم کاری تیروئید (مقاله …
ijogi.mums.ac.ir/article_3777.html

کاری تيروييد نوزادان برنامه کشوری غربالگری بيماری کم
file.qums.ac.ir/repository/vch/Ncomm/laws/6_kamkari_tiro.pdf

Subclinical Hypothyroid – طب جنوب
ismj.bpums.ac.ir/article-1-244-en.pdf

(ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦ)ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﺮوﺋﯿ
med-esf92.zohosites.com/files/thyroid.pdf

فعالیت تیرویید جنین
health.mazums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/behdasht/taghzie/E_tiroeed.pptx

راه تشخیص و ردمان بالینی ر طبابت کا و پس از زایمان بیماری …
zums.ac.ir/files/Treatment/golbon_063a1/files/…/بیماریهای_تیروئیددربارداری.pdf

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر