اریا

ویژگی های جوامع دوگانه دکتر علی قلی جوکار

ویژگیهای جامعه شناسی سیاسی ایران – راسخون
https://rasekhoon.net/article/show/124926/ویژگیهای-جامعه-شناسی-سیاسی-ایران/
ویژگیهای جامعه شناسی سیاسی ایران. … و از لحاظ دیگر به منابع ثانویهای که به منابع اولیه استناد کند( مانند کتاب علی اصغر شمیم) و رسالههای دکترا تقسیم میگردد.

ویژگی های جوامع سنتی و جوامع صنعتی – پرتال جامع علوم انسانی
ensani.ir/fa/article/291195
ویژگی های جوامع سنتی و جوامع صنعتی. نویسندگان: هوشنگ فرخجسته. منبع: کتاب توسعه پاییز 1371 شماره 3. حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه …

ویژگیهای جامعه شناسی سیاسی ایران – پرتال جامع علوم انسانی
ensani.ir/fa/article/11353/ویژگیهای-جامعه-شناسی-سیاسی-ایران

ویژگی های انسان مدرن – علی موحدیان عطار
www.alimovahedian.com/index.aspx?pid=99&articleid=16320

درآمدي بر شناخت ويژگي ‌هاي جمعيت و جوامع عشايري ايران – SID.ir
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=38181
درآمدي بر شناخت ويژگي ‌هاي جمعيت و جوامع عشايري ايران. نویسندگان: اكبري علي, ميزبان مهدي. آدرس: چکیده: در اين مقاله، ابتدا عوامل اقليمي، اقتصادي و سياسي اجتماعي …

مرکز بین المللی مطالعات صلح نقش رسانه ها و گروه ها در …
۲۷ شهریور ۱۳۹۰ –

مرکز بین المللی مطالعات صلح امنیت و سلاح های غیر متعارف …
۲۴ مهر ۱۳۹۰ –

ﯽ ﺻﻨﻌﺘ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ – مطالعات مدیریت صنعتی – دانشگاه …

فصلنامه علمي پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده

نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
بررسي چالش هاي سوخت جایگزین در بخش حمل و نقل. 3. مدلسازي جهت پیش بیني قیمت جهاني نفت خام به منظور پیش بیني. درآمدهاي نفتي ایران. 4. مطالعه طرح جامع منابع …

ليست مقالات دانشگاه مرودشت

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید | …

علیرضا سپاسخواه – دانشگاه شیراز

مقالات روز سوم – ICEE 2016 – دانشگاه شیراز
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ –

پايان نامه‌هاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران

مقالات پذیرفته شده یازدهمین همایش بینالمللی انجمن ترویج …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر