اریا

هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر!

هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد . از گله ی چالاک تر! سادگی ها . مانع آزادگی هامان شده ست. هرچه کوه و دره کمتر . نعره بی پژواک تر! شستن مغز بشر .

هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد . از گله ی چالاک تر! سادگی ها . مانع آزادگی هامان شده ست.

هرچه مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر!گرگ کمتر می درد، از گله ی چالاک تر! سادگی ها، مانع آزادگی هامان شده ستهرچه کوه و دره کمتر، نعره بی پژواک تر!

هر چه مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد، از گله ی چالاک تر! سادگی ها مانع آزادگی هامان شده ست هر چه کوه و دره کمتر، نعره بی پژواک تر!…

هرچه مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر گرگ کمتر می درد ، از گله ی چالاک تر سادگی ها ، مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره کمتر ، نعره بی پژواک تر

هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد . از گله ی چالاک تر! سادگی ها . مانع آزادگی هامان شده ست. هرچه کوه و دره کمتر . نعره بی پژواک تر! شستن مغز بشر .

هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد . از گله ی چالاک تر! سادگی ها . مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره کمتر . نعره بی پژواک تر!

هرچه مردم ساده تر ، حکامشان سفاک تر ! گرگ کمتر می درد . از گله ی چـــــالاک تر! سادگی ها . مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره کمتر . نعره بی پژواک تر! شستن مغز …

هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد . از گله ی چالاک تر! . . .. ۰.. ۰. ۰ دیدگاه. ۷۴.. ۰. بازنشر لغو بازنشر; Twitter …

هرچه مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر گرگ کمتر می درد، از گله ی چالاک تر سادگی ها، مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره کمتر، نعره بی پژواک تر

هرچه مردم ساده تر،حکامشان سفاک تر. گرگ کمتر می درد،از گله ی چالاک تر. سادگی ها مانع آزادگی هامان شده است. هرچه کوه و دره کمتر ،نعره بی پژواک تر. شستن مغز بشر ، یا …

کفاره اش ز گندم عالَم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق! … هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد . از گله ی چالاک تر!

#فیگور #زیبا #فیتنس #عضله #مانکن #م هرچه مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر گرگ کمتر می درد، از گله ی چالاک تر سادگی ها، مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره …

هرچه #مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر #گرگ کمتر می درد، از گله ی چالاک تر سادگی ها، مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره کمتر، نعره بی پژواک تر شستن مغز بشر، …

خاتمی تصریح کرد: قوه مقننه یکی از قوای سه‌گانه مورد احترام مردم و در حقیقت به تعبیر اما م عصاره فضایل ملت … هرچه مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر!

بسکه گوش از خلق بستم تا شنیدم خویش را خویش خویش من مرا و هر چه من ها بود … هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد . از گله ی چالاک تر! سادگی ها .

با تصمیم هاى آسان در کارهاى ساده، به تدریج خود باورى و توانمندى را در خویش پدید ….. هرچه #مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر #گرگ کمتر می درد، از گله ی چالاک تر …

هرچه #مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر #گرگ کمتر می درد، از گله ی چالاک تر سادگی ها، مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره کمتر، نعره بی پژواک تر شستن مغز بشر، …

هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد . از گله ی چالاک تر! سادگی ها . مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره کمتر . نعره بی پژواک تر! شستن مغز بشر .

هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد . از گله ی چالاک تر! سادگی ها . مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره کمتر . نعره بی پژواک تر! شستن مغز بشر .

زندگی شیرین تر از چای نباتی داشتیم …. مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد . از گله ی چالاک تر! سادگی ها . مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره کمتر .

Media by hesam8675: هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! … هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد . از گله ی چالاک تر! سادگی ها . مانع آزادگی هامان شده …

راضیه جان ؛با اینکه حس می کنم خیلی عظیم تر از اونی هستی که بتونم نظرم رو بنویسم واست ..اما با تمام وجودم …. هر چه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر!

اين قلب است، لطفا كمى آرام تر ضربه بزنيد! ….. هرچه #مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر #گرگ کمتر می درد، از گله ی چالاک تر سادگی ها، مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و …

هرچه مردم ساده تر ، حکامشان سفاک تر! گرگ کمتر می درد ، از گله ی چالاک تر! سادگی ها ، مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره کمتر ، نعره بی پژواک تر! شستن مغز بشر …

به نظر من که عاقل تر شده …میانسالان نسبت به جوانی کم حرف تر میشند . …. هرچه #مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر #گرگ کمتر می درد، از · @ho3in5271 Profile picture.

هرچه #مردم ساده تر، حکامشان سفاک تر #گرگ کمتر می درد، از گله ی چالاک تر سادگی ها، مانع آزادگی هامان شده ست هرچه کوه و دره کمتر، نعره بی پژواک تر شستن مغز بشر، …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر