اریا

مقاله هوش سازمانی

تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان – مطالعات مدیریت …
jmsd.atu.ac.ir/article_219.html
در این مقاله به بررسی تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی پرداخته شده است.شیوه انجام پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. کارکنان مجتمع پزشکی و ام آرآی …

تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان – نشریات دانشگاه علامه
journals.atu.ac.ir/article_219.html
در این مقاله به بررسی تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی پرداخته شده است.شیوه انجام پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. کارکنان مجتمع پزشکی و ام آرآی …

هوش سازماني ابزاري قدرتمند در مديريت شرکت هاي دانش محور – …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108531
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی هوش سازماني ابزاري قدرتمند در مديريت شرکت هاي دانش محور.

بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در ادارۀ کل …
shm.shahroodut.ac.ir/article_282.html
جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (٢٠٠٣)، (90/0=α) و یادگیری سازمانی دیان نیفه (2001)، (92/0=α) انجام شد. برای تحلیل … نوع مقاله: پژوهشی کاربردی.

مقاله هوش سازمانی؛ ضرورت ، زیرساختها و پیامدها – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-OIBI01-OIBI01_065=هوش-سازمانی؛-ضرورت-،-زیرسا…

مجموعه مقالات اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار – …
https://www.civilica.com/Papers-OIBI01=اولین-همایش-هوش-سازمانی-و-هوش-کسب-و-کار…
مجموعه مقالات اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار (1st Nationl conference on Organizational / Bussiness Intelligence) سال 1389 در شهر تهران توسط دانشکده …

مقالات مرتبط با هوش سازمانی – پایگاه مجلات تخصصی نور – …
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/هوش_سازمانی
ارائه الگوی ساختاری سلامت سازمانی بر اساس هوش فرهنگی و هوش سازمانی در مدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهران. نویسنده : سلیمانی، توران؛ اسلامی، فرشته؛. مجله: روانسنجی …

بررسی رابطۀ بین هوش سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی …
https://jipa.ut.ac.ir/article_50760.html
همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد همۀ ابعاد متغیر هوش سازمانی ارتباط مثبت و معناداری با انعطافپذیری منابع انسانی دارند. … عنوان مقاله [English].

مقاله رابطه ی بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان : تی پی …
https://www.tpbin.com/article/21297
یکی از بزرگ ترین چالش های مدیریت امروز چگونگی ایجاد نسل های جدیدی از سازمان های هوشمند است این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان ا.

ارزیابی تأثیر هوش سازمانی بر توانمندسازی اعضای هیئت …
https://jresearch.sanjesh.org/article_22173.html
ارزیابی تأثیر هوش سازمانی بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری). مقاله 5، دوره 6، شماره 14، تابستان 1395، صفحه …

هوش سازماني؛
ensani.ir/fa/article/download/164503
سازمان و تمركز دادن اين توانايي در جهت رسيدن به رسالت سازماني است. در اين مقاله تأكيد می شود كه مديران، بايد به موضوع هوش سازمانی توجه ويژه داشته باشند. و تك تك …

میزان مؤلفه‌های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534154.html

بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان …
jinev.iaut.ac.ir/article_522016.html
نتایج مدل پیش بینی یادگیری سازمانی از طریق مولفه های هوش سازمانی نیز نشان داد … members, First Islamic Azad University region, presenting a model. اصل مقاله …

ترجمه مقالات درباره هوش سازمانی OI – ترجمه فا
https://tarjomefa.com/category/ترجمه-مقالات-درباره/هوش-سازمانی/
دانلود رایگان جدیدترین مقالات هوش سازمانی Organizational Intelligence به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی از نشریات معتبر خارجی با فرمت ورد و pdf آماده برای دانلود.

تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش …
jir.irc.ac.ir/article_53592.html
تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان. مقاله 4، دوره 32، شماره 3 – شماره پیاپی 127، پاییز …

هوش سازمانی ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور
www.roshdefanavari.ir/Article/139305291130481778

رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی با رویکرد ارتقای …
www.jhrs.ir/article_66273.html
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر … مقاله 2، دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 17-36 XML …

تعیین رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های …
payavard.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5659&sid=1&slc_lang=fa
در واقع این پژوهش، به منظور تعیین رابطه‌ی بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های … نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی …
https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/view/34894
هوش سازمانی از چالش های اساسی سازمان های نوآور امروز است که به کارگیری آن در دانشگاه های دولتی کشور نیز امری ضروری به … مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده.

تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت …
arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_807.html

شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه …
www.jiera.ir/article_65007.html
این پژوهش با هدف «شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی با … آزاد اسلامی و در بخش اسنادی، مقالات، کتب و مطالعات موجود در حوزه ی هوش سازمانی بود.

تأثیر مدیریت استعداد بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش …
jmr.usb.ac.ir/article_2400.html
توان و قابلیت یادگیری سازمانی و توسعه مستمر آن، به عوامل متعددی از جمله … یافتههای تحقیق نشان داد که الف) مدیریت استعداد بر هوش سازمانی، و … اصل مقاله (688 K).

پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش …
jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_539111.html
تحلیل همبستگی داده ها نشان داد که اکثریت مولفه های هوش سازمانی رابطه مثبت معناداری(01/0>P) با زیر مقیاسهای کیفیت زندگی دارند. از طرف … اصل مقاله (576.08 K).

تحقیق هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و …
payandaneshjo.ir/تحقیق-هوش-سازمانی-و-رفتار-شهروندی-سازم/
پیشینه تحقیق هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و عوامل تأثیر گذار بر ان دارای ۵۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل …

پیش بینی عملکرد مدیران براساس هوش سازمانی و رفتار …
jmte.riau.ac.ir/article_257.html
پیش بینی عملکرد مدیران براساس هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران دوره ابتدایی پسرانه شهرستان خرم آباد. مقاله 3، دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 33-48 …

مقاله رویکردهای هوش سازمانی
cofenetyas.ir/مقاله-رویکردهای-هوش-سازمانی/
موضوع هوش سازمانی، به این دلیل که دستیابی به دانایی را در سازمان ها افزایش داده و باعث پیدایش مزیت رقابتی نوینی در آنها گردیده است ، می تواند سازمان ها را بیش از …

دانلود ترجمه مقاله رابطه هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش …
collegeprozheh.ir/مقاله-رابطه-هوش-سازمانی-و-توسعه-مدیریت/
این مقاله ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی را مطالعه می نماید. نمونه آماری تحقیق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می باشد و برای جمع آوری داده و …

رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد
jedu.miau.ac.ir/article_551.html
نتایج پژوهش نشان دادند که رابطه مثبت و معنی‌داری بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران (747/0= r و 01/0≥ p) … مقاله 3، دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 35-58 XML …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر