اریا

مقاله در مورد سرمایه فکری

مقالات مرتبط با سرمایه فکری – پایگاه مجلات تخصصی نور – …
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/سرمایه_فکری
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه های دولتی … تحلیل مالیه رفتاری مدیران بر سطوح نقدینگی (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده …

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها
qjma.atu.ac.ir/article_1106.html

ترجمه مقالات درباره سرمایه فکری – 2019 – ترجمه فا
https://tarjomefa.com/category/ترجمه-مقالات-درباره/سرمایه-فکری/

تاثير سرمايه فکري برحسابداري مديريت شرکتهاي پذيرفته …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183973
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير سرمايه فکري برحسابداري … مديريت در شرکتها، با توجه به مرحله تکامل حسابداري مديريت مورد بررسي قرار دهد.

مقاله سرمایه فکری و روش های اندازه گیری آن – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-CAFM01-CAFM01_176=سرمایه-فکری-و-روش-های-اندا…

مقاله حسابداری سرمایه فکری – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-ICMHCONF01-ICMHCONF01_183=حسابداری-سرمایه…

بررسی رابطه اجزاء سرمایه فکری با محرک های نوآوری سازمانی | …
https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/view/44792
هدف این مقاله تحلیل رابطه بین سرمایه فکری، رقابت و محرک-های نوآوری در 8 کارخانه … ای) با ایجاد مزیت رقابتی و همچنین با محرک های نوآوری در شرکت های مورد مطالعه بود.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی: مورد مطالعه …
ejip.ir/article-1-679-fa.pdf

مقاله مدیریت سرمایه های فکری – آموزش مجازی پارس
https://elearnpars.org/article/Intellectual-Capital-Management

دانلود رایگان مقاله ISI سرمایه فکری به زبان انگلیسی – 2019 …
https://isidl.com/category/مقالات-انگلیسی-مدیریت/سرمایه-فکری/

مدیریت سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی …
jpom.ui.ac.ir/article_19854.html

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به عنوان معیار …
far.ui.ac.ir/article_16956.html

بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی از …
www.jdem.ir/article_353.html

تبیین مؤلفه‌های سرمایه فکری در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه …
pma.cfu.ac.ir/article_213.html
پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل سازنده سرمایه فکری در دانشگاه صورت گرفته است. برای این منظور از پرسشنامه محقق … اصل مقاله (258 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی.

سرمایه فکری | انجمن حسابداری ایران
iranianaa.com/tags/سرمایه-فکری
از این رو، هدف اصلي این مقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 تا …

بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی
gaa.journals.pnu.ac.ir/article_1814.html

تأثیر سرمایه فکری و فرآیند یادگیری بر عملکرد سازمانی
www.jhrs.ir/article_66385.html
یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی، سرمایه‌های فکری سازمان است که در این مقاله مورد بحث قرارگرفته است. در این پژوهش تأثیر متغیر «سرمایه فکری» بر «عملکرد …

دانلود مقاله : دیدگاه های نظری در مورد سرمایه فکری: یک نگاه به …
In recent years the intellectual capital literature has exhibited relatively few new theoretical contributions, in contrast to the flurry of such work in the period …

دانلود رایگان مقاله ISI سرمایه فکری به زبان انگلیسی – 2019 …

تاثیر سرمایه فکری برحسابداری مدیریت شرکتهای پذیرفته …

اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری – پژوهش حسابداری

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مؤلفه‌های سرمایه فکری (مورد …

مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری مورد …
سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روز افزونی مورد توجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزه مدیریت و اقتصاد قرار.

نقش تعدیل‌کننده فرایند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری …
یکی ازعوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی، سرمایه‌های فکری سازمان است که در این مقاله مورد بحث قرارگرفته است. دراین پژوهش تأثیر متغیر «سرمایه فکری» بر «عملکرد …

مقالات انگلیسی سرمایه فکری و معنوی 2020-2019 با ترجمه …

بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی – تحقیقات …

بررسی تاثیرپذیری هزینه سرمایه از سرمایه فکری (مورد مطالعه …

حسابداری سرمایه فکری – کارشناسی ارشدحسابداری-مقالات …
در دو سه دهه اخیر بسیاری از پژوهشگران و محققان، سرمایه فکری را به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی که ناشی از منابع نامشهود سازمانی است، مورد بحث قرار داده و در حوزه …

اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ مورد مطالعه: شركت سنگ …
اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ مورد مطالعه: شركت سنگ آهن مركزي ايران … The results of this paper show that there is a significant relationship between …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر