اریا

مجموعه بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال 1397

بخشنامه شماره 97/31312 مورخ 1397/02/05; ابلاغ ترجمه سند …. ابلاغ مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال …

PDF icon …

۱۳۹۷/۰۹/۱۰, ابلاغ دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز … ۱۳۹۷/۰۸/۲۱, گزیده آمارهای اقتصادی شهریور ماه سال 1397 منتشر شد ….. ۱۳۹۷/۰۳/۱۰, اهدای مجموعه ای از اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، به غنی تر کردن موزه آستان قدس رضوی کمک می …

PDF icon; هفته منتهی به 14/02/97 …

صفحه نخست » نظارت بانکی » بخشنامه‌های نظارت » 1397 مجموعه بخشنامه‌ها … مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1397 4.49 …

PDF icon … مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال …

۱۳۹۷/۰۵/۰۴, ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1397. ۱۳۹۷/۰۴/۲۶, مستثنی شدن شرکتهای گروه دارويی عمومی از محدوديتهای آئين نامه تسهيلات و …

91 KB PDF icon …

عمليات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، …

اعتبار این مصوبه و ضوابط اعلامی در آن تا پایان سال 1397 است. 2. تمام مفاد سایر مصوبات مرتبط همچنان به قوت خود باقی است. 3. رفع تعهد بازگشت …

کتاب مجموعه …

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور … مجموعه بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال 1397.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد 45 گانه تأمین ارز بابت مصارف … مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بلامانع است. … تا پایان شهریورماه سال جاری (1397) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد 45 گانه تأمین ارز بابت مصارف … مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بلامانع است. … تا پایان شهریورماه سال جاری (1397) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک … ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور …. مجموعه تنقیحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات مربوط …

تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ 15 /5 /1397 که …

آخرین تغییرات مجموعه مقررات ارزی از سوی بانک مرکزی به تمامی شعب ارزی بانک‌ها … در بخشنامه شماره 1029 /60 مورد 12 دی ماه امسال، ازسوی بانک مرکزی به تمامی شعب ارزی … اتاق ایران در خصوص عملکرد اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در سال 1397

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد پنچ گانه ای در خصوص ثبت … مورخ 22 /1 /1397 هيئت وزيران، مبني بر تعيين سياست‌هاي جديد ارزي، موارد زیر … واردکننده(مشتري) مطابق تبصره 4 بند «ي» بخش اول مجموعه مقررات ارزي و ثبت … لوله گستر خادمی به عنوان صنایع پلاستیک و پلیمر برتر سال 97 معرفی …

در مواردیکه ارز مربوط به حواله قبل از تاریخ 1397/1/21 توسط این بانک …

ستاد خبری دفتر مرکزی حراست … نمایش, 200/98/54/ص, 1398/06/11, ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر … نمایش, 200/98/45, 1398/05/27, تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/ … نمایش, 200/4062/ص, 1398/03/12, درخواست وصول مطالبات بانک مسکن از طریق …

بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی معاون اول رئیس جمهور، ضوابط … تولید تا سقف سه سال با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی را به بانک ها و …

از تاریخ 21 فروردین 1397 بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و …

ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ارز …

بانک مرکزی در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ … برای تأمین آن بر اساس بخشنامه های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود. … صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی می باشد. … در مواردی که ارز حواله قبل از تاریخ 1397/1/21 توسط بانک مرکزی تأمین و …

92 از بانک مرکزي به کليه بانکها در راستاي اجراي لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهکاران بانکها · دستورالعمل … مجموعه مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران … کاهش تقاضای بازار مسکن تهران در مهر 1397 …

پاداش بازنشستگان سال ۹۷ تا پايان هفته جاري به طور كامل پرداخت مي‌شود … بخشنامه استقرار سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي · گزارش …

شنبه, 17 آذر 1397 … محمودی در ادامه پیشنهاد نمود رویه به سال های قبل از 92 که بانک مرکزی … شود که مشمول سود است و این امر که در مجموعه مقررات ارزی ذکر نشده است. … وی پیشنهاد نمود در کارگروهی با بررسی ابعاد موضوع، دستورالعمل جدیدی تدوین گردد.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از به روز رسانی و ابلاغ … بازار بلامانع است؛ مصرف ارز خریداری شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و این بخشنامه و … تا پایان شهریورماه سال جاری (1397) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر