اریا

شستن پاهای شاگردان .یوحنا13

13 شستن پایهای شاگردان؛ شام آخر – مرکز پژوهشهای مسیحی
www.farsicrc.com/sources/ahdejadid-neveshtari/item/966-13
۱۸ آذر ۱۳۹۴ –

شستن پاهای شاگردان توسط عیسی مسیح و دادن… – Christian …
https://www.facebook.com/1479758438992805/posts/1529284617373520/
شستن پاهای شاگردان توسط عیسی مسیح و دادن درس فروتنی به آنها وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً دل یهودای اسخریوطی را برانگیخته بود كه عیسی را تسلیم نماید….

شستن پاهای شاگردان – پيام مسيح – انجيل عيسي مسيح
www.payamemasih.com/شستن-پاهای-شاگردان/
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ –

منظور مسيح از شستن پاي شاگردان چه بود؟ | عیسی نجات دهنده دنیا
https://akhlaghienayat.wordpress.com/1-2/
۲۸ بهمن ۱۳۹۲ –

– شستن پای یکدیگر 35 | neday masih
nedaymasih.blogspot.com/2012/11/blog-post_15.html
۲۴ آبان ۱۳۹۱ –

شستن پاهای شاگردان – بشارت عيسي مسيح – blogfa
besharatmasih.blogfa.com/post/53
شستن پاهای شاگردان 1 پیش از عید پِسَخ، عیسی آگاه از اینکه ساعت او رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود، کسان خود را که در این جهان دوست می‌داشت، تا به حد.

برچسب‌ها:, ,

فروشگاه مارکت سنتر