اریا

ســــــــــــر هــــــا بریــــــــده بینی بی جرم و بی جنایت…

سر ها بریده بینی بی جرم و بی جنایت … (باز هم اشاره به عاشورا)…جانا روان نباشد خون ریز را حمایت…(انتقاد از خدمتگزاران دستگاه حکومتی خلفا)…از گوشه ای برون آی …

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا, سرها بریده بینی بیجرم و بی‌جنایت. چشمت بغمزه ما را خون خورد و می‌پسندی, جانا روا نباشد خونریز را حمایت.

بي مزد بود و منت هر خدمتي که کردم. يا رب مباد کس را مخدوم بي عنايت. رندان تشنه لب را آبي نمي دهد … سرها بريده بيني بي جرم و بي جنايت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و …

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی جانا روا نباشد خونریز را حمایت. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه‌ای برون آی ای …

2) بی مزد بود و منّت هر خدمتی که کردم / یارب مباد کس را مخدومِ بی عنایت … در زلفِ چون کمندش ای دل مپیچ کآنجا / سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت …

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی. جانا روا نباشد خونریز را حمایت. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود. از گوشه ای برون آی ای …

او شکر و شکایت را در هم می‌آمیزد تا به ممدوح از خدمات با عشق و بی مزد و منت خویش سخن بگوید. در انتهای غزل … سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت.

یارب مباد کس را مختوم بی عنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی

یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم. یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد … سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و …

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی جانا روا نباشد خونریز را حمایت در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه‌ای برون آی ای …

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی جانا روا نباشد خونریز را حمایت در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

… شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت بی مزد بود … زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت …

چشمت به غمزه …

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. سرویس مذهبی پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق؛. امشب تاسوعاست و عاشورا نزدیک می خواستم در باره عاشورا و قیام …

4, در زلف چون کمندش اي دل مپيچ کان جا, سرها بريده بيني بي جرم وبي جنايت. 5, چشمت به غمزه مارا خون خورد ومي پسندي, جانا روا نباشد خون ريز را حمايت.

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی. جانا روا نباشد خونریز را حمایت. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود.

در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک جهدی کن و سر حلقة رندان جهان باش (20) … چـون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جـرم و بی جنایت(21)

حمایت بی چون و چرای سران حکومت وحدت ملی یا حداقل اشرف غنی و برخی اطرافیان نورچشمی اش از فجایای ضد بشری و حوادث ضد اسلامی عربستان و آمری.

, در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود. از گوشه یی …

بنام الله پاسدار حرمت خون شهیدان. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا/ سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. در مسیر توسعه و در شهر ما که مردمش …

در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كه آنجا سر ها بريده بيني بي جرم و بي جنايت. حافظ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر