اریا

رنگ موهای جدید به روش آمبره و سامبره (بخش دوم)

مدل رنگ موهای جدید به روش آمبره و سامبره را دراین بخش مشاهده کنید.

مدل موهای آمبره

مدل موهای سامبره

تفاوت میان آمبره و سامبره

مدل موهای سامبره

مدل موهای سامبره

تفاوت میان آمبره و سامبره

تفاوت میان آمبره و سامبره

مدل موهای سامبره

تفاوت میان آمبره و سامبره

مدل رنگ موهای جدید

مدل موهای سامبره

تفاوت میان آمبره و سامبره

مدل موهای آمبره

گردآوری: بخش آرایش و زیبایی بیتوته

منبع:سایت بیتوته

فروشگاه مارکت سنتر