اریا

دوبیتی بی ته سر در بیابانم شو و روز

سرشک از دیده بارانم شو و روز.

دوبیتی شمارهٔ ۶۹ · باباطاهر » دوبیتی‌ها. بی ته سر در بیابانم شو و روز. سرشک از دیده بارانم شو و روز. نه بیمارم که جایم میکری درد. همیدانم که نالانم شو و روز. پخش. 00:00.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع شو هجران و روز غم سر آیو مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه … دوبیتی شماره ۶۹: بی ته سر در بیابانم شو و روز …

بی ته سر در بیابانم شو و روز. سرشک از دیده بارانم شو و روز. نه بیمارم که جایم میکری درد. همیدانم که نالانم شو و روز. کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند : کاربرانی که …

دوبیتی‌های باباطاهر از باباطاهر, ‘ … بی ته اشکم ز مژگان تر آیو, بی ته نخل امیدم نی بر آیو. بی ته در کنج تنهایی شب و روز, نشینم تا که عمرم بر سر آیو …… بی ته سر در بیابانم شو و روز, سرشک از دیده بارانم شو و روز. نه بیمارم که جایم …

بیته گلشن به چشمم گلخن آیو. واته گلخن به چشمم گلشن … بدیاری ندارم مو سر و کار. نهالی کآن سر از باغی ….. بی ته سر در بیابانم شو و روز. سرشک از دیده بارانم شو و …

بيته گلشن به چشمم گلخن آيو. واته گلخن به چشمم گلشن … بدياري ندارم مو سر و کار. نهالي کآن سر از باغي ….. بي ته سر در بيابانم شو و روز. سرشک از ديده بارانم شو و …

دوبیتی شمارهٔ ۶۹. بی ته سر در بیابانم شو و روز. سرشک از دیده بارانم شو و روز. نه بیمارم که جایم میکری درد. همیدانم که نالانم شو و روز …

اي رشک رخ حورا آخر چه جمالست این ××××× وي سرو سمن سيما آخر چه کمالست این. … بی ته سر در بیابانم شو و روز سرشک از دیده بارانم شو و روز.

دوبیتی شمارهٔ ۶۹ بی ته سر در بیابانم شو و روز سرشک از دیده بارانم شو و روز نه بیمارم که جایم میکری درد همیدانم که نالانم شو و روز.

مشاهده برنامه «دوبیتی های باباطاهر» در فروشگاه اپل. افزودن به مورد علاقه ها. بدنیا مو نوینم کام بی ته. بدس هرگز نگیرم جام بی ته. بلرزم روز و شو چون بید مجنون.

دوبیتی شماره ٦٩: بی ته سر در بیابانم شو و روز. بی ته سر در بیابانم شو و روز. سرشک از دیده بارانم شو و روز. نه بیمارم که جایم میکری درد. همیدانم که نالانم شو و روز.

شاعر: بابا طاهر, شعر: قسمت دوم (صفحه 1), دفتر: دیوان اشعار (دوبیتی‌ها), هزاران غم بدل اندوته دیرم هزار … بی ته سر در بیابانم شو و روز, سرشک از دیده بارانم شو و روز.

دوبیتی های بابا طاهر. … بی ته سر در بیابانم شو و روز. سرشک از دیده بارانم شو و روز. نه بیمارم که جایم میکری …. چو نقطه بر سر حرف آمدستم. بهر الفی الف قدی بر آیو.

متن دوبیتی بخش سوم. هزاران غم بدل اندوته دیرم … بیته گلشن به چشمم گلخن آیو. واته گلخن به چشمم گلشن ….. بی ته سر در بیابانم شو و روز. سرشک از دیده بارانم شو و …

40 قطعه شعر از شاعران برجسته آئینی ویژه روز دهم محرم الحرام. … اشعار روز عاشورا؛ حضرت سیدالشهدا (ع) …. لشگری گرگ و یوسفی بی سر ….. پشت در یا ته گودال چه فرقی دارد؟ …. (محمد علی بیابانی) اشعار … پرده کم شو در میان ما و دوست

حاج جواد عسکری پندیات و اشعار مذهبی. … بیته یارب به بستان گل مرویاد وگر روید کسش هرگز مبویاد …. بی ته سر در بیابانم شو و روز سرشک از دیده بارانم شو و روز.

بــی تــه در کــنـج تــنـهـائی شــب و روز نـشــیـنـم تــا کــه عــمـرم بــر ســر آیـو *** ….. بــی تــه سـر در بــیـابــانـم شـو و روز ســرشــک از دیــده بــارانــم شــو و روز

از باباطاهر علاوه بر دوبیتی های معروف او ، مجموعه کلمات قصاری نیز به زبان عربی به …. بی ته سر در بیابانم شو و روز سرشک از دیده بارانم شو و روز.

ﺑﻰ اﻋﺘﻨﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ اﺻﯿﻞ آن ﻫﺎ، دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از اﯾﻦ دوﺑﯿﺘﻰ ﻫﺎ، ﺟﺰ. رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﻰ ﻣﺤﻠّﻰ، … 12ﻧﺒﺸﺘﻢ، روز ﺷﻨﺒﻪ» ﻃﺎﻫﺮ «اى ﻋﺰﯾﺰ! اﯾﻦ ﻧﺒﺸﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ … ﺑﺴﯿﺎرى از ﺳﺮوده ﻫﺎى ﺷﺎﻋﺮان دوﺑﯿﺘﻰ ﮔﻮ در دﯾﻮان ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺷﻌﺎر ﺑﺎﺑﺎ، ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﭼﻮﻧﺎن ….. وى ﺗﻪ ﺳــﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻢ ﺷــﻮ و روج.

چَکامه خوان … ته که روز و شوان در یاد مویی. هزارت عاشق با مو چه کارت. اگر دل دلبر …. بی ته سر در بیابانم شو و روز. سرشک از دیده …

چند دوبیتی زیبا و شور انگیز از استاد و دوست ارزشمندم جناب سید ضیا مصباحی جهرمی. دو چشمی مست … بیته گلشن به چشمم گلخن آیو. واته گلخن به … مو از بهر دلارامم شو و روز … سر سبز و پر شکوفه بدار این کرانه را ….. تو آن ستاره ی موعود این بیابانی.

دوبیتی‌های بابا طاهر از بابا طاهر ‘ خوشا آنانکه الله ….. بی ته سر در بیابانم شو و روز سرشک از دیده بارانم شو و روز نه بیمارم که جایم میکری درد همیدانم که نالانم شو و روز

دلا اصلا نترسی از ره دور دلا اصلا نترسی از ته گور دلا اصلا نمیترسی که روزی شوی بنگاه مار و لانهٔ … باباطاهر – دوبیتی‌های ۵۱ تا ۱۰۰ … بی ته سر در بیابانم شو و روز

قزوین بودم …. بی گمان در ده بالا دست ،چینه ها کوتاه است . … روز اول که دل من به تمنای تو پر زد …. ولی یه مدت اینقدر پشت سر هم گوشش دادم که حفظم شد و این اولین بار بود که در خارج از …… گر عاشق و دلداده ای ، فارغ شو از عشقی چنین …… بیابان تا بیابانش پر از درد است

دوبیتی قسمت ششم. دوبیتی قسمت ششم … ته سر ورزان مو سودای ته ورزان. گریبان بلرزان وا ته لرزان ….. بی ته سر در بیابانم شو و روز. سرشک از دیده بارانم شو و روز.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر