اریا

ترکی ایتیمیز قورد اولالی، بیزده قاییتدیق قویون اولدوق

بویون اولدوق. قوردوموز …

بویون …

بویون اولدوق. قوردوموز …

بویون اولدوق ایت الیندن قاییدیب، قوردادا بیرزاد.

ایتیمیز قورد اولالی بیزده قاییتدیق قویون اولدوق. ایت ایله قول بویون اولدوق. ایت الیندن قاییدیب قوردادا بیر زاد بویون اولدوق. ایت ایله قول بویون …

بویون اولدوققوردوموز …

بویون اولدوق . … قافیه در شعرهای ترکی شهریار در میان شاعران ترکی گو،کمتر کسی را می توان یافت …

اشعار ترکی فولکوریک استاد شهریار را میتوان در منظومه معرف حیدر بابایه سلام دید حیدر بابا نام کوهی در … ایتیمیز قورد اولالی، بیزده قاییتدیق قویون اولدوق.

ایتیمیز قورد اولالی، بیزده قاییتدیق قویون اولدوق ایت ایله قول بویون اولدوق ایت الیندن قاییدیب،قوردادا بیرزاد بویون اولدوق ایت ایله قول بویون …

بویون اولدوق. ایت الیندن قایدیب، قوردادا بیر زاد بویون اولدوق.

بویون اولدوق

بویون …

بویون اولدوق. ایت الیندن قاییدیب، قوردادا بیرزاد بویون اولدوق.

ایتیمیز قورد اولالی، بیزده قاییتدیق قویون اولدوق. ایت ایله … ایت الیندن قاییدیب، قوردادا بیرزاد بویون اولدوق. ایت ایله … ترکی بیر چشمه ایسه، من اونی دریا ائله دیم.

بویون …

بویون اولدوق. ایت الیندن قاییدیب، قوردادا …

بویون …

بویون اولدوق. قوردوموز …

زبانی که شهریار در اشعار ترکی و فارسی خود استفاده کرده زبان مردم است و به همین علت نیز وی …. ایتیمیز قورد اولالی، بیزده قاییتدیق قویون اولدوق.

بویون اولدوق ایت …

بویون اولدوق. ایت الیندن قاییدیب قوردادا بیرزاد بویون اولدوق. ایت ایله قول …

( سیلو ) دایر اولالی ، هرنه دگیرمان ییغیشدی … ترکی اولموش قدغن ، دیوانیمیزدان دا خبر یوخ …. ایتیمیز قورد اولالی، بیزده قاییتدیق قویون اولدوق

بویون …

بویون اولدوق ایت … تیر نان‌ پزی (خمیر=عربی، چوبک=ریشه ترکی چؤپ) das Nudelholz, Oklava.

بـــــــویــــــون اولــــــدوق ایـت الـیـنـدن قـایـیـدیـب، قـوردادا …

بویون اولدوق قوردوموز …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر