اریا

ترکيب سايه هاي زيباخاکستري -سفيد!

 

 

 

 

ترکيب سايه هاي زيبا براي داشتن يک ميکاپ شيک خاکستري -سفيد!براي داشتن ميکاپي شيک از يک آرايش خاکستري_نقره اي و سفيد از اين ترکيب رنگها براي سايه ي چشم ها استفاده کنيد…

 

انتخاب رنگهاي مورد نياز:

 

1-سفيد، نقره اي، خاکستري، دودي

 

 

سایه چشم زیبا

 

2-گاهي بر حسب لباس ترکيب کرم- بژدر کنار دودي خاکستري زيباست :

 

3-لايه ي نازکي از آبي نفتي روشن در کناردودي نزديک به بنفش با زير تولید سفيد-نقره اي روشن:

 

 

سایه چشم زیبا

 

 

و4- استفاده ازسايه ي سفيد با ترکيبي از نقره اي و خاکستري بسيار روشن در پشت و زير چشمها آرايش زيباتري خواهد تولید ( که البته مي تواند هم با خط چشم باشد و هم بدون آن):

 

« زيبايي را جز در هر آنچه که برايت به زيبايي خلق شده نخواهي يافت »

منبع:seemorgh

فروشگاه مارکت سنتر