اریا

تحقیق هوش فرهنگی

مقالات مرتبط با هوش فرهنگی – پایگاه مجلات تخصصی نور – …
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/هوش_فرهنگی
نقش هوش فرهنگی و سرمایة اجتماعی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی دبیران … ارائه الگوی ساختاری سلامت سازمانی بر اساس هوش فرهنگی و هوش سازمانی در مدارس مقطع دوم …

بررسی و شناخت تأثیر هوش فرهنگی بر سلامت سازمانی (مورد …
https://journals.ut.ac.ir/article_58900.html
در این تحقیق تلاش شده است، تأثیر هوش فرهنگی مدیران بر سلامت سازمانی سازمان‌های آن‌ها … برای سنجش هوش فرهنگی مدل انگ و همکاران با چهار مؤلفة فراشناختی، شناختی، …

مقالات ISI هوش فرهنگی : 73 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
هوش فرهنگی، نشان دهنده توانایی افراد در مواجهه موثر با جنبه های فرهنگی محیط می باشد و یا تست های 3 CQقابل شناسایی است. هوش فرهنگی، قابلیت یادگیری الگوهای …

مقاله نقش ابعاد هوش فرهنگی (فراشناختی، شناختی، انگیزشی …
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد هوش فرهنگی (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) در جهت پیش بینی استرس شغلی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از …

بررسی نقش و اهميت هوش فرهنگی در مديريت فرهنگی – پرتال …
۱۹ آبان ۱۳۹۲ –

تحليلي بر هوش فرهنگي و الگوهاي تقويت آن – SID.ir
در پاسخ به اين پرسش که آيا مي توان با آموزش هوش را تقويت کرد انديشمندان پاسخ مثبت داده اند. با اين حال همواره تاکيد شده است که هوش داراي جنبه هاي ارثي نيز هست.

نقش هوش فرهنگي در عملکرد مديران (مورد مطالعه: صندوق … – SID.ir
مقدمه و هدف پژوهش: در اين پژوهش، تلاش شد تا به بررسي نقش هوش فرهنگي بر عملکرد مديران صندوق بازنشستگي کشوري پرداخته شود. در اين تحقيق هوش فرهنگي و ابعاد …

مطالعه‌‌ هوش‌ فرهنگی و عوامل مرتبط با آن (استفاده از رسانه‌ها، …
یافتههای تحقیق نشان داد که میزان استفاده از رسانهها با تمامی ابعاد هوش فرهنگی به جز بعد شناختی رابطه مثبت و معنیداری دارد. هویت مذهبی با چهار بعد هوش فرهنگی …

هوش فرهنگی و رهبری جهانی – مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
از جمله صلاحیت‌های رهبری جهانی، بهره‌مندی از میزان قابل توجهی از هوش فرهنگی است … که یافته‌های تحقیق نیز وجود هوش فرهنگی را برای هدایت و رهبری جهانی ضروری می‌داند.

هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های کار آفرینانه مدیران …
این مقاله با ارائه خلاصه ای از مبانی نظری هوش فرهنگی، رابطه آن را با ویژگی های … نتایج تحقیق حاضر می تواند در شناسایی ویژگ یهای مورد نیاز برای افرادی که در …

عنوان مقاله: هوش فرهنگی؛ نیاز مدیران در قرن تنوع
عنوان مقاله: هوش فرهنگی؛ نیاز مدیران در قرن تنوع مولف/مترجم: مرجان فیاضی- هدی جان نثار احمدی موضوع: مفاهیم نوین در سازمانها سال انتشار(میلادی): 2006 وضعیت: تمام …

بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سازگاری شغلی …
روش تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی با رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری بود. … تحلیل نقش میانجی سرمایه اجتماعی نشان داد هوش فرهنگی به واسطه سرمایه اجتماعی، …

رابطه هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی مطلوب (مورد مطالعه: …
در این زمینه هماهنگی میان فرهنگ کارکنان و فرهنگ سازمان محل اشتغال، شرایط را برای تسههیل وتداوم همکاری فراهم می-کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و …

نقش تعهد مذهبی و هوش فرهنگی در شکل گیری ابعاد هویت …
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعهّد مذهبی و هوش فرهنگی در ابـعاد هـویّت دانش‌آموزان است. جامعه آماری این تحقیق را دانش‌آموزان مدارس دوره اوّل متوسطه ناحیه یک شهر اردبیل …

تبیین نقش میانجی هوش فرهنگی در ارتباط میان ویژگی های …
جامعۀ آماری تحقیق، شامل مدیران کل و معاونین آنها در ادارات آب، برق و گاز استان … داده‌ها با به‌کارگیری سه پرسشنامۀ ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های رهبری و هوش فرهنگی و …

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و خلاقیت – مطالعات منابع انسانی

نقش هوش فرهنگی مدیران در توان حل تعارض کارکنان
مقدمه: هوش فرهنگی و توانایی حل تعارض به دلیل رشد تعامل بین افراد دارای فرهنگ متفاوت، یک نیاز اساسی مدیران قرن 21 محسوب می‌شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی …

رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان …
از انجام تحقیق حاضر، ارتباط بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان …

هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض
این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده و به لحاظ روش انجام کار از نوع تحقیقات همبستگی … ابعاد رفتاری و شناختی هوش فرهنگی با استراتژی کنترل ارتباط معنادار …

مقاله بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان – …
هدف مقاله حاضربررسی رابطه بین هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان دانشگاه بوده است . پژوهش حاضرکاربردی واز نظر روش همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمامی کارکنا…

تحلیل مؤلفه‌های هوش فرهنگی در برنامه تلویزیونی نود با …
هدف اصلی پژوهش تحلیل مؤلفه های هوش فرهنگی از متن برنامه تلویزیونی-ورزشی نود، به‌عنوان پربیننده‌ترین برنامه ورزشی ملی میباشد. روش تحقیق ازنظر استراتژی …

بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس (مورد مطالعه: …
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس دولتی دخترانه شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری …

پیش بینی ابعاد هوش فرهنگی دبیران بر اساس سبکهای …
چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای تفکر با هوش فرهنگی دبیران ، در مدارس مقطع متوسطه شهرستان نقده انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی …

بررسی رابطه هوش فرهنگی باتعهدسازمانی معلمان – دانلود پایان …
ابزارمورداستفاده دراین پژوهش ، پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ وهمکاران ( 2004 ) وپرسشنامه …. در این فصل ابتدا بیان مسئله پژوهش ، سپس اهمیت وضرورت تحقیق ، اهداف …

مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط بین هوش فرهنگی و فرهنگ …
یافته‌های تحقیق نشان داد که بین هوش فرهنگی مدیران مدارس با فرهنگ مدرسه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد هوش فرهنگی به ترتیب بعد …

بررسی و تجزیه‌وتحلیل تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی …
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد هوش فرهنگی شامل فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری بر اثربخشی جذب گردشگر در جزیره قشم می‌باشد. تحقیق …

تحقیق مفاهیم و ضرورت و مولفه های فرهنگ و هوش فرهنگی
پیشینه تحقیق مفاهیم و ضرورت و مولفه های فرهنگ و هوش فرهنگی دارای ۳۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله …

بررسی رابطة بین هوش فرهنگی و خودکارآمدی اجتماعی (مطالعة …
هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطة بین ابعاد هوش فرهنگی و خودکارامدی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه ایلام است. روش : روش تحقیق، به روش همبستگی و بر اساس …

مقاله هوش فرهنگی – کافی نت یاس دنلود مقاله و تحقیق و پروژه و …
برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. توانایی فرد برای تطبیق با ارزش‌ها، سنت‌ها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کارکردن در یک محیط …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر