اریا

این دختران من که بیابان ندیده اند…

عباس جان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیده اند. در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند. یک لحظه هم ز خیمه ي طفلان جدا نشو. جان رباب از دم …

عباس جان مراقب این باحجاب باش این دختران من که بیابان ندیده اند در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند یک لحظه هم ز خیمه طفلان جدا مشو جان رباب از دم گهواره …

ناموسِ اعظم است و وقارش شکستنی است از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش عباس جان مراقب این با حجاب باش این دختران من که بیابان ندیده‌اند در عمر خویش خارِ مغیلان ندیده‌اند

از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش. عباس جان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیده اند. در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند. یک لحظه هم ز خیمه ي طفلان جدا نشو.

از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش. عباس جان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیده اند. در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند. یک لحظه هم ز خیمه ی طفلان جدا نشو.

این دختران من که بیابان ندیده اند … در‌ عمر خویش خار مغیلان ندیده اند …

از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش عباس جان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیده اند در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند. یک لحظه هم ز خیمه ی طفلان جدا نشو

اشعار مداحی و مراثی ویژه شب دوم محرم را در این گزارش بخوانید. … کیست مردی که می‌رود میدان که ندارد به جز خودش … این دختران من که بیابان ندیده اند

هیچکدام از این ها کارگر نشد تا حسین را از ادامه مسیر کاروان عاشورایی خود باز دارد، چرا … وقت ورودیه بیا هم ناله با من … این دختران من که بیابان ندیده اند.

در این مراسم که در دهه اول ماه محرم برگزار گردید ، حجت الاسلام و المسلمین سجادی به …. این دختران من که بیابان ندیده اند در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند.

این دختران من که بیابان ندیده اند. در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند. یک لحظه هم ز خیمه ي طفلان جدا نشو. جان رباب از دم گهواره پا نشو. توهستی و اهالی این …

از این به بعد ماه حرم آفتاب باش عباس جان مراقب این با حجاب باش این دختران من که بیابان ندیده اند در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند یک لحظه هم ز خیمه ی …

اشعار مداحی و مراثی ویژه شب دوم محرم را در این گزارش بخوانید. … کیست مردی که می رود میدان که ندارد به جز خودش … این دختران من که بیابان ندیده اند

Explore and Download Photo of Tweet added by @arabian_vahid “شب دوم محرم” این دختران من که بیابان ندیده اند … در‌ عمر خویش خار مغیلان ندیده اند | Twipu.

از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش. عباس جان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیده اند. در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند. یک لحظه هم ز خیمه ی طفلان جدا نشو.

از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش عباس جان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیده اند در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند. یک لحظه هم ز خیمه ی طفلان جدا نشو

این دختران من که بیابان ندیده اند در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند .

دست و پا میزد و گفتند که از تشنه لبی است … آقای من! والله کوفه جای زن نیست من بیشتر فکر حضور دخترانم چون در میان کوفه کم … این دختران من که بیابان ندیده اند.

این دختران من که بیابان ندیده اند … در‌ عمر خویش خار مغیلان ندیده اند … #همه_خادم_الرضاییم #حسینی_ام #حب_الحسین_یجمعنا #گلستان_هشتم @aqr_golestan.

از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش. عباس جان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیده اند. در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند. یک لحظه هم ز خیمه …

از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش. عباس جان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیده اند. در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند. یک لحظه هم ز خیمه …

این حاجیان که نیمه شب از کعبه آمدند آخر همه به کوچه و … با تو دست هیچکس حتی به سمت من نرفت بی تو ما را می ….. این دختران من که بیابان ندیده اند

از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش عباس جان مراقب این با حجاب باش این دختران من که بیابان ندیده اند در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند یک لحظه هم ز خیمه ي …

عباس جان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیده اند. در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند. یک لحظه هم ز خیمه طفلان جدا نشو. جان رباب از دم گهواره پا نشو.

بانگ “هل من ناصر”است این، کیست تا یاری کند؟ می روم تا … باز می آیم به خود، آنجا که در من یک نفر گوشه ای کز کرده، ….. این دختران من که بیابان ندیده اند. در عمر خویش …

از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش عباس جان مراقب این با حجاب باش این دختران من که بیابان ندیده اند در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند یک لحظه هم ز خیمه ي طفلان جدا نشو

از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش. عباس جان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیده اند. در عمر خویش خار مغیلان ندیده اند. یک لحظه هم ز خیمه …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر