اریا

آموزش 4 مدل بافت موی زنانه خارجی (عکس)

وقتی می خواهید موهایتان را ببافید، گزینه های زیادی دارید. به علاوه می توانید موهایتان را تکی یا دوتایی ببافید یا کل موهایتان را در دسته های یا چند تایی ببافید. می توانید از میان مدل ساده، سه تایی یا بافت های پیچیده تر مانند تیغ ماهی یا فرانسوی یکی را انتخاب کنید.

مدل های مختلف بافت مو : بافت انگلیسی

بافت انگلیسی

از میان مدل های مختلف بافت مو ، آسان ترین مدل بافت، بافت انگلیسی میباشد که شامل بافتن سه رشته مو به همدیگر است. برای این مدل، کل موها را به 3 بخش مساوی تقسیم کنید. به این ترتیب شما یک بخش میانی و یک بخش در سمت راست و یک بخش در سمت چپ خواهید داشت. بافت را با آوردن بخش سمت چپ روی بخش میانی شروع کنید، به طوری که اکنون بخش سمت چپ در وسط و قسمتی که در وسط قرار داشت، در سمت چپ قرار داشته باشد. حالا بخش سمت راست را روی بخش میانی بیاورید، به طوری که اکنون این بخش در وسط و بخش میانی در سمت راست قرار داشته باشد. دوباره بخش سمت چپ را روی بخش میانی بیاورید و سپس سمت راست را روی بخش میانی بیاورید. بافت را تا جایی که حدود 5 تا 8 سانت از موها باقی بماند، ادامه دهید. پس از آن پایین موها را با یک کش مو یا روبان ببندید. علاوه بر آن می توانید موها را به دو بخش تقسیم کرده و هر بخش را به سه بخش مساوی تقسیم کنید و موها را دوتایی ببافید.

مدل های مختلف بافت مو : بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی

مدل تیغ ماهی نامش را از شباهتش به بافت فلس ماهی گرفته است. در میان انواع مدل های مختلف بافت مو ، بر خلاف بافت ساده، بافت تیغ ماهی فقط به دو دسته مو نیاز دارد، بنابراین موها را از وسط به دو دسته تقسیم کنید. از پشت گردن تان، مقدار کمی از موها را بیاورید، ضخامت این بخش نباید بیش تر از 1.5 سانت باشد. این بخش را از سمت راست روی بخش سمت چپ بیاورید. دسته مویی به ضخامت 1.5 سانت را از سمت چپ روی بخش سمت راست بیاورید. کار را با آوردن بخش کمی از موها از سمت راست به چپ و از سمت چپ به راست، تا زمانی که چند سانت از پایین موها باقی بماند ادامه دهید. سپس پایین موهایتان را با یک کش مو ببندید.

مدل های مختلف بافت مو : بافت فرانسوی

بافت فرانسوی

بافت فرانسوی

بافت فرانسوی از بالای سر شروع می شود و تا پایین ادامه پیدا می کند. این مدل یک گزینه عالی برای وقتی میباشد که می خواهید موهایتان را به طور کامل از صورت تان جمع کنید. این مدل علاوه بر آن برای موقعیت های رسمی مثل مهمانی ها مناسب است. بافت فرانسوی را با جمع کردن یک بخش کوچک از موها در بالای سرتان و تقسیم آن به سه بخش شروع کنید. بخش سمت راست را به وسط بیاورید، سپس بخش سمت چپ را به وسط بیاورید. مقدار کمی، – با ضخامت حدود 1.5 سانت– از بقیه موهایتان را به بخش سمت راست اضافه کنید، سپس آن را به وسط بیاورید. بافت را با اضافه کردن هر بار 1.5 سانت از موها به هر بخش ادامه دهید تا به پشت گردن تان برسید و تمام موهایتان به سه بخش تقسیم شده باشد. از اینجا به بعد موهایتان را به صورت انگلیسی ببافید، سپس پایین موها را با یک کش ببندید.

مدل های مختلف بافت مو : بافت هلندی

بافت هلندی

بافت هلندی

بافت هلندی برعکس بافت فرانسوی است. در این بافت شما هر بخش از موها را -به جای رو-، زیر بخش های دیگر می آوردید. بافت هلندی معمولاً برای درست کردن مدل ذرتی به کار می رود. برای ایجاد یک ردیف، سه رشته بافت هلندی، یک بخش از موها را در مرکز و بالای سرتان به سه بخش مساوی تقسیم کنید. بخش سمت راست را از ریز به وسط بیاورید، سپس بخش سمت چپ را از زیر به وسط بیاورید. قبل از اینکه دوباره بخش سمت راست را از زیر به مرکز بیاورید، مقدار کمی مو به این بخش اضافه کنید. همین کار را برای سمت چپ هم انجام دهید. بافت را تا پایین سرتان ادامه دهید و مقادیر کمی مو به هر بخش اضافه کنید تا به پایین سرتان برسید. باقی مانده موها را با آوردن هر بخش زیر بخش دیگر ببافید و پایین موها را با یک کش ببندید.

منبع:ایران مطلب

فروشگاه مارکت سنتر