اریا

آموزش تصویری آرایش چشم دودی

آموزش تصویری آرایش چشم دودی

از بیرون به داخل چشم و تا بخش وسط پلک سایه را به آرامی فید کنید.

1 – ابتدا پلک را کاملا تمیز کنید تا هیچ گونه چربی نداشته باشد.

2 – بر روی بخش بیرونی پلک و استخوان زیر ابرو راسایه خاکستری را پخش کنید.

3 – از بیرون به داخل چشم و تا بخش وسط پلک سایه را به آرامی فید کنید.

4 – برای زیبایی کار سایه را تا دم ابرو ادامه دهید.

5 – خط چشمی نسبتا پهن بکشید.

6 – با کمک براش و یا ابر روی خط چشم و به طرف بالا بکشید.

7 – بخش بیرونی پلک را تیره تر کنید.

8 – با مداد چشم گوشه خارجی چشم را شروع به کشیدن کنید.

9 – خط زیر چشم را از پهن به باریک بکشید با این کار چشم درشت تر و کشیده تر دیده می شود.

10 – با سایه زیر پلک پایین چشم را تا اواسط تیره تر کنید.

11 – به مقدار دلخواه می توانید سایه را تیره تر کنید.

منبع :lifemag.ir

آرایش چشم,آرایش چشم دودی

فروشگاه مارکت سنتر